Professionshøjskolen Absalon
Søndre Stationsvej 30
DK-4200 Slagelse
Signe Bodil Nipper Nielsen

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en uddannelses- og forskningsinstitution i Region Sjælland, som udbyder 11 mellemlange videregående uddannelser samt forsker og videreuddanner inden for de professioner, de videregående uddannelser retter sig imod. Absalon bedriver anvendelsesorienteret forskning med fokus på professionernes arbejdsfelter og arbejder tæt sammen med både private og offentlige aktører for at sikre samfundsværdi og omsætning af forskningsresultater i praksis. Stab for forskning og udvikling støtter egne forskere i at identificere ansøgningsmuligheder og kvalificere ansøgninger.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Sjælland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation

Emner

 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • Digital Europe

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring