Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V.
Lisa Brønnum
e kp.dk

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) er en af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark. KPs 21 FoU programmer bedriver anvendelsesorienteret FoU, der besvarer de velfærdsproblematikker, som vores professioner skal bidrage til at håndtere . Vi arbejder tværfagligt og innovativt med fokus på, at den nye viden skal bruges direkte i undervisningen og i samfundet. KP deltager i H2020 projekter samt Erasmus+ og vil deltage i Horizon Europe. Staben for Forskning og Udvikling støtter egne forskere og FoU aktive medarbejdere i at identificere ansøgningsmuligheder samt at kvalificere projekter.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Innovation
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • LIFE

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring